Yuxarı Keçid

Gəncə – Şərqin Mədəniyyət Mərkəzi Turu